Picasa

Download Picasa libre mula sa Softonic

  • Ang file ay ida-download mula sa isang panlabas na pinagmulan

Alternatibong Picasa download mula sa Softonic sa mga Ingles na server